Lavina XVII

Již sedmnáctý ročník putovní šifrovací hry s přesuny mezi stanovišti na běžkách.

O hře:

Termín konání: 27.1. – 29.1. 2023

Kapacita hry: 18 pětičlenných týmů

Místo startu: viz zde

Cena: 1500 Kč/tým + 1500 Kč/člen (ubytování s polopenzí) + 250 Kč/tričko (volitelné)

Kontaktní e-mail: infodomof

Organizační tým:

Hru pro vás připravil tým Múzy.

Registrace týmů bude přístupná od úterý 27.12.2022, 12:00 do neděle 15.1.2023.

Registrace na hru byly již uzavřeny.

Pořadí Název týmu Členové Zaplaceno

Žádné přihlášené týmy.

Pravidla hry Lavina XVII

Obecné:

Pravidla mohou být upravována až do začátku akce, toto je verze 3 (19.1.2023).

Hry se účastní tří- až pětičlenné týmy. Pokud není uvedeno jinak, je zakázáno spolupracovat s jinými týmy.

Každý hráč zodpovídá sám za sebe, hry se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Hráči mladší 18 let se mohou účastnit pouze s dospělým doprovodem.

Hra se koná za každého počasí. Povolené možnosti přesunu jsou na běžkách nebo pěšky.

Pokud se tým rozhodne v průběhu hry odstoupit, musí o tom informovat organizátory.

Týmy hráčů, kteří záměrně poruší tato pravidla, sabotují principy hry či pravidla fair-play, mohou být dle závažnosti penalizovány nebo diskvalifikovány.

Hráči svým přihlášením souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů pro účely komunikace s organizačním týmem a s možností pořizování fotodokumentace z akce.

Organizace hry je putovní, její vítěz se zavazuje pořádat následující ročník.

Časový harmonogram:

Pátek 27.1.

Sobota 28.1.

Neděle 29.1.

Průběh hry:

V pátek mezi 20:30 a 23:59 se bude konat předstartovní aktivita. Za tuto aktivitu můžete získat body do hry.

Hlavní část hry má hromadný start v sobotu v 6:30. Před startem obdrží týmy startovní obálku a zalepené obálky se šiframi.

Cílem hry je získat co nejvíce bodů za plnění úkolů a vyluštění šifer.

Hra končí ve 20:00. Do této doby musí tým odevzdat diskvalifikační obálku či obálky. V opačném případě může být tým diskvalifikován.

Šifry:

Hra bude spravována pomocí websystému. Šifry si týmy nesou s sebou v zapečetěných obálkách. Na stanovišti pak otevírají příslušnou obálku podle fotky s detailem z daného místa. Řešením každé šifry je heslo (podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla). Po zadání hesla do websystému se tým dozví polohu dalšího stanoviště. Polohu dalšího stanoviště je možné získat i bez vyluštění hesla šifry, ale za bodovou ztrátu (viz sekce Bodování). Body za „přeskočenou“ šifru je potom stále možné získat při zadání správného hesla do websystému. Na každou šifru je také možné vzít si nápovědu a postup za bodovou penalizaci (viz sekce Bodování). Mezi obálkami mohou být i obálky diskvalifikační, jejichž odevzdání v neporušené podobě může vyžadovat organizátor v cíli.

V šifrách se používá anglická abeceda – tedy 26 písmen bez CH.

V zájmu hry i sebe samotných se zdržujte v okolí stanovišť pouze nezbytně dlouhou dobu. Zejména je zakázáno zhoršovat viditelnost vyfocených detailů či komplikovat k nim přístup, včetně zůstávání v jejich přílišné blízkosti.

Není dovoleno sledovat jiný tým za účelem zjištění polohy dalšího stanoviště.

Záměrné vyhledávání stanoviště v terénu nebo online službách bez vyluštění příslušné šifry (haluzení) je zakázáno.

V průběhu hry je každý hráč povinen chovat se jako zodpovědný člověk. Dbejte své osobní bezpečnosti a chovejte se slušně k ostatním týmům. Pokud hra probíhá na území CHKO, NP apod., je každý hráč povinen řídit se pravidly této chráněné oblasti. Zejména je zakázáno odhazování odpadků, rozdělávání ohňů, nadměrně hlučné chování či ničení rostlinstva.

Bodování:

Zadání špatného řešení není bodově penalizováno, další pokus je možné zadat s minutovým odstupem.

Pořadí se určí z týmů, které nebyly diskvalifikovány, primárně podle celkového počtu bodů a sekundárně podle času posledního bodového zisku.

Tým, který je organizátorem některé z šifrovacích her Lhota, Muhu nebo Labyrint v roce 2023, může požádat o imunitu, a to nejpozději při registraci na místě konání. Pozdější žádosti nebudou brány v potaz. Získáním imunity se pořadí týmu posune o jedno místo vzad. Tato informace bude do vyhlášení výsledků neveřejná.

Čestnou povinnost organizovat další ročník získává nejvýše postavený tým v takto utvořeném konečném pořadí.

Změny v týmu jsou povoleny nejpozději do pátku 20.1.2023. Naléhavé případy nastalé po tomto datu řešte s organizátory po e-mailu.

Zájem o trička je nutno potvrdit nejpozději do 8.1.2023, poté bude nabídka uzamčena.

Pokoje jsou převážně tří- a čtyřlůžkové. Některé členy početnějších týmů proto ubytujeme do dalšího pokoje se členy jiného takového týmu. Můžete nám vyplnit preferenci, s kým byste pokoj raději sdíleli nebo naopak nesdíleli. Pokusíme se vyhovět všem co nejlépe, nicméně efektivní využití ubytovací kapacity je priorita.

*) Pokud nechcete heslo měnit, obě pole nechte prázdná. **) Návrh trička

Platební údaje

Vaše startovné činí .

Zaplaťte prosím do (včetně), jinak účast může být nabídnuta náhradníkům.

Startovné pošlete na účet 2100255640/2010 (Technická přestávka, z.s.). Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést název hry a vašeho týmu.

Poznámka: platby se párují ručně, neobjeví se tedy v seznamu hned.

Platbu od vašeho týmu jsme již přijali.

Pokud dojde ke změnám, které by cenu ovlivnily, domluvte se s organizátory e-mailem nebo na hře.

Váš tým je nyní veden jako náhradníci, zatím, prosíme, neplaťte.

Jestli vás budeme moci na hru přijmout, platební údaje zašleme na váš e-mail.

Odhlásit

Stanoviště

Nápověda:
Postup řešení:
Řešení:

Řešení stanoviště :

Na diakritice ani velikosti písmen nezáleží.

Žádáte o NÁPOVĚDU ke stanovišti .

Tato akce vás bude stát 2 trestné body.


Žádáte o POLOHU STANOVIŠTĚ následujícího za .

Tato akce vás bude stát 3 trestné body.


Žádáte o POSTUP ŘEŠENÍ ke stanovišti .

Tato akce vás bude stát 5 trestných bodů.